Menu Główne
Jesteś Tutaj
Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

KURENDA 2019

Informuję, że ZEBRANIE WIEJSKIE WYBORCZE w celu dokonania

WYBORU SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ                                                                                                                      

 sołectwa WOLICE odbędzie się w czwartek 7 marca 2019 r. o godz. 1700 – I termin

(do dokonania wyboru w I terminie wymagana jest obecność co najmniej 1/5 osób uprawnionych)

lub tego samego dnia o godz. 1715 – II termin (niezależnie od ilości osób obecnych na Zebraniu Wiejskim)

w Świetlicy Miejskiego Domu Kultury w Wolicach.

UWAGA:

Kandydatury na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy zgłaszać pisemnie do Biura Obsługi Klienta (pok. 1) lub Sekretariatu (pok. 47) Urzędu Miejskiego w Barcinie, ul. Artylerzystów 9 do 7 dnia przed wyznaczonym terminem wyborów tj. do dnia 28 lutego 2019 r.

Prawo zgłaszania kandydatów posiada kandydat na Sołtysa, członka Rady Sołeckiej oraz mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania.

Zgłaszając kandydata na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej należy podać jego imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL i dokładny adres jego zamieszkania.

Do zgłoszenia kandydata na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej należy dołączyć:

 1. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
 2. listę z co najmniej 15 podpisami mieszkańców sołectwa posiadających prawo wyborcze i popierających kandydata;
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego;
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu czynnego prawa wyborczego do Rady Miejskiej.

Odpowiednie druki formularzy zgłoszeniowych dostępne do pobrania: na stronie BIP gminy Barcin (https://bip.barcin.pl/), stronie internetowej gminy (https://www.barcin.pl/), w Biurze Obsługi Klienta (pok. 1) Urzędu Miejskiego w Barcinie, ul. Artylerzystów 9 oraz u Sołtysa.

Poniżej proponowany porządek obrad Zebrania Wiejskiego Wyborczego:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
 2. Przedstawienie projektu porządku zebrania oraz jego przyjęcie.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności ustępującego Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres minionej kadencji.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i ukonstytuowanie się komisji.
 6. Rozpoczęcie procedury wyboru Sołtysa:
 7. przekazanie Komisji Skrutacyjnej zgłoszeń kandydatów,
 8. poinformowanie o sposobie głosowania,
 9. wydanie opieczętowanych kart do głosowania,
 10. przedstawienie programu przez kandydatów,
 11. przeprowadzenie wyborów,
 12. ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu,
 13. ogłoszenie wyników wyboru.
 14. Rozpoczęcie procedury wyboru członków Rady Sołeckiej:
 15. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Sołeckiej,
 16. przekazanie Komisji Skrutacyjnej zgłoszeń kandydatów,
 17. poinformowanie o sposobie głosowania,
 18. wydanie opieczętowanych kart do głosowania,
 19. przedstawienie programu przez kandydatów,
 20. przeprowadzenie wyborów,
 21. ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu,
 22. ogłoszenie wyników wyboru.
 23. Podjęcie uchwał stwierdzających wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Zakończenie zebrania.

 

                  UWAGA!

 1. Kurendę należy zwrócić Sołtysowi.
 2. Głosowanie zostanie przeprowadzone na podstawie wykazu osób uprawnionych.
 3. Mieszkańcy biorący udział w zebraniu powinni mieć ze sobą dowód osobisty.
Wolice na mapie
Formularz kontaktowy
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
Statystyki strony
Użytkowników:
6
Artykułów:
97
Odsłon artykułów:
45585
Kalendarz ogrodnika